Content si bloguri pentru SEO

Intrarea Roma nr 3

Bucuresti Sector 2

8:30 AM - 7:00 PM

Luni - Vineri

Politica de confidenţialitate

Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate se referă la datele cu caracter personal ale celor care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și colaboratori, voluntari și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru web, contenthub.ro, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formular de contact, sau a altor variante off-line.

Această politică de confidențialitate descrie:

a) categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;

b) scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. cu caracter personal;

c) motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;

d) durata procesării acestor date;

e) drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;

f) cui îi putem dezvălui datele cu caracter personal.

I. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL; SCOPURI ȘI MOTIVE PENTRU PROCESARE
În contextul interacțiunii dvs. cu contenthub.ro, dvs. ca persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Va informăm că folosim datele dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:

Scopurile prelucrarii sunt:

Preluam datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor noastre. În acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligații legale.
Este posibil sa ne solicitati asistenta sau sa ne transmiteti comentarii, sugestii sau intrebari legate de site-ul nostru, de activitățile si/sau serviciile noastre precum si de procesarea datelor dvs. cu caracter personal.

In acest caz, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. Scopul prelucarii în acest caz este îndeplinirea acordului ca motiv al procesarii (daca exista), si, dupa caz, analizarea cererilor dvs. si oferirea de raspunsuri la acestea.
c Trimiterea de newslettere și e-mail-uri

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere de specialitate despre serviciile noastre, promotiile organizate de noi. Trimiterea acestor informatii in deplina conformitate cu noile reglementari poate fi facuta daca v-ati abonat si v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor apasand “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau sa ne scrieți la office@contenthub.ro

Daca vă abonați direct pe site la newsletterele contenthub.ro, datele prelucrate sunt: nume, prenume, adresa email.

d) Dacă aplicați pentru un job:

Folosim datele cu caracter personal conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul contenthub.ro. Ne intemeiem in acest caz pe efectuarea demersurilor efectuate cu scopul încheierii și executării unui contract.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele cu caracter personal incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza direct.

e) Dacă sunteți vizitator al site-ului nostru web:

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, contenthub.ro, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newslettere la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Nu utilizam cookies pentru a colecta date cu caracter personal si nu folosim nicio tehnologie care coreleaza informatia colectata de cookies cu datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului nostru.

Scopurile prelucrarii sunt:
a. Furnizarea serviciilor oferite de contenthub.ro

Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea oferi serviciile solicitate. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și de gestionarea relației cu dvs.

b. Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitățile desfășurate de către contenthub.ro și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi. Ne bazăm în acest caz și pe interesul legitim în furnizarea serviciilor si produselor noastre conform domeniului nostru de activitate.

c. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor in baza unei obligatii legale, daca este cazul. În acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligatii legale.

d. Trimiterea de newslettere

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere de specialitate despre noutatile noastre, promotiile organizate de noi. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor apasand “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau sa ne scrieți la office@contenthub.ro.

II. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., contenthub.ro vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea.

Dacă furnizați contenthub.ro datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire modalitatea în care contenthub.ro intenționează să proceseze datele cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

III. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Deși ne asumăm angajamentul de a nu dezvălui datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți, totusi, in anumite situații, putem:

a) dezvălui datele pentru a ne conforma legii sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație.

b) dacă este necesar, să dezvăluie date cu caracter personal relevante autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi.

IV. DURATA PROCESĂRII
Intenționăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe durata contractului încheiat cu dvs., precum și după aceea, în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de păstrare a înregistrărilor sau autoritățile publice.

Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie să fie:

a) șterse sau distruse în siguranță; saub) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

V. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

a) dreptul de accesare – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

b) dreptul de rectificare – vă permite rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte;

c) dreptul de ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

d) dreptul de restricționare – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);

e) dreptul de a vă opune – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. cu caracter personal în condițiile și limitele stabilite de lege;

f) dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

Suntem bucuroși să asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dvs. menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator, o solicitare scrisă la office@contenthub.ro.

VI. SECURITATE
Ca parte a administrării site-ului nostru, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

VII. MODIFICĂRI
Această politică de confidențialitate a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată.

Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va intra în vigoare de la publicarea noii versiuni pe site-ul nostru.

Dacă, în orice moment, decidem să folosim datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea declarată în momentul colectării lor, vă vom notifica prin e-mail. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem sau nu să vă folosim datele în acest mod diferit. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate conform căreia datele au fost colectate.

VIII. INFORMAȚII DE CONTACT
Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care procesăm informațiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact email: office@contenthub.ro.

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea în scris.